DEMONTÁŽE

Naše společnost má bohaté zkušenosti s využitím vyřazených technologií, zařízení a ocelových budov.

Naše výjezdní montážní skupiny jsou schopny provést kompletní, nebo částečné odstranění ( demolici ) ocelových částí a zařízení z dolů, kamenolomů, kotelen, výrobních podniků, strojních závodů….

Při demolici využíváme moderní techniku zpracování šrotu (FUCHS, kontejnerové nůžky)

Dále nabízíme demontáž nepotřebných ocelových strojů a technologií, včetně jejich odvozu.

Od 21.2. 2005 je naše společnost držitelem CERTIFIKÁTU systému managmentu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními, požárními a ekologickými předpisy.

Odvoz materiálu je zajištěn nákladními automobily s hydraulickou rukou, sklápěcím návěsem, nebo vagónem ČD.

ocelové násypky před demontáží ocelové násypky před demontáží
stříhání ocelových konstrukcí stříhání ocelových konstrukcí
generátor určený k sešrotování generátor určený k sešrotování
rozpalování generátoru demontáže, likvidace vyřazených technologií

 

nosič kontejnerů s hydraulickou rukou nosič kontejnerů s hydraulickou rukou
ocelová konstrukce určená k rozpálení nakládka železničního vagonu
nakládka kontejnerů ABROLL obsluha kontejnerových nůžek