SLÉVÁRENSKÁ VÝROBA 

V rámci spolupráce s hutěmi a slévárnami, pro které jsme dodavateli vstupních materiálů, dokážeme zajistit výrobně i finančně různé druhy odlitků. Od 21.2. 2005 je naše společnost držitelem CERTIFIKÁTU systému managmentu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Jedná se především o přesné lití metodou vytavitelného modelu, lití do písku a odstředivé lití.

U hliníku se jedná o plynulé a střednětlaké lití.
Litina šedá, tvárná GG, GGG, ocelolitina, Cr litina.

Výroba odlitků:

=   otěruvzdorné ( zuby bagrových nakladačů,třecí desky a lopatky míchacích a drtících zařízení v kamenolomech, cihelnách, cementárnách, betonárnách, pískovnách, pouzdra kyvných zařízení atd,)
žáruvzdorné ( rošty do spaloven, žíhacích pecí,různé typy hořáků aj.)
= korozivzdorné ( lopatky čerpadel, turbín, chemicky jinak náročné prostředí aj.)
=   pevnostní vysoce legované k další tepelné úpravě např. žíháním nebo kalením atd.
( strojní součásti pohyblivé i pevné, hnací kola, lopatky tryskačů atd.

odlitky možno objednávat včetně modelového zařízení, popřípadě podle vlastních dodaných modelů.

chromové rošty do kotlů předslitiny pro slévárny

V případě zájmu o slévárenskou výrobu kontaktujte předem naši společnost z důvodu přesné specifikace a možných alternativních náhrad jakostí materiálu podle způsobu použití a kusovosti výroby pro ruční nebo strojní formování které má přímý vliv na cenu výroku.