O SPOLEČNOSTI

Společnost Trhy kovového odpadu - Plus, spol. s. r.o. bylo zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 19628 dne 10. dubna 1995. Od 21.2. 2005 je naše společnost držitelem CERTIFIKÁTU systému managmentu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Předmět podnikání : nakládání s odpady.

Společnost podniká na provozu SULKOV – Líně 647.

Celkový počet zaměstnanců je 25.
Dle evidence odpadů je obrat společnosti ( kovové odpady ) 2.500 t/měsíc.

Společnost je vybavena moderní technikou pro svoz, třídění a zpracování kovových odpadů

hydraulický nakladač FUCHS hydraulický nakladač FUCHS

Velká kapacita a rychlost zpracování kovového odpadu je daná
použitím moderní techniky.

třídění těžkého šrotu lisování nového plechu
nosič kontejnerů s hydraulickou rukou třídění starého plechu

Fakturační adresa : 
Líně 647, 330 21 Líně
IČO : 63077361
DIČ : CZ63077361

Tel./fax : 377 931 512